Tue. May 24th, 2022

Në marketingun e pronave të paluajtshme komerciale, si agjentë imobiliar hasim në situata të ndryshme pronash. Shitësit dhe shitësit e pronës mund të kenë sfida të ndryshme në lidhje me pronën, qiramarrësit, financuesin ose tregun. Në fund të fundit, sfidat kryesore që ata duan të zgjidhin lidhen me:

Më shumë para ose qira
Më pak probleme në kryerjen e një marrëveshjeje
Një përgjigje në kohë që e çon pronën në treg në mënyrë efikase dhe efektive
Kur fokusoheni në këto tre elementë, do të zbuloni se klienti dëgjon me rëndësi dhe fokus. Kur keni vëmendjen e klientit, listimi ose marrëveshja bëhet më e lehtë.
Pyetja e drejtpërdrejtë e klientëve me fokus në këto tre çështje zakonisht arrin deri në fund të problemit dhe ju ndihmon të mbyllni marrëveshjen. Zgjidhjet në procesin tuaj të listimit duhet gjithashtu të drejtohen drejt këtyre tre elementeve. shërbime hidraulik elektricist piktor postim falas Tirane Kamez

Duke parë më tej këto tre pika, mund të bëhen vëzhgimet e mëposhtme:

Kur diskutoni paratë ose qiranë në lidhje me pronën, duhet të keni dëshmi të tregut nga prona të krahasueshme aty pranë. Provat e palëve të treta e bëjnë procesin e negociatave shumë më efektiv. Shitësit priren të pranojnë dëshmitë e tregut përpara se të pranojnë rekomandimet e agjentit të pasurive të paluajtshme. Dëshmitë nga pronat e krahasueshme janë në fakt histori suksesi ose dështimi; këto tërheqin interesin e klientit. Zgjidhni pronat tuaja të krahasueshme me kujdes.

Klienti dëshiron që ju t’i ofroni atyre mënyrën më të lehtë të mundshme për të arritur rezultatin përfundimtar me pronën. Kjo do të thotë që marketingu i pronës, procesi i inspektimit dhe mbyllja e marrëveshjes duhet të drejtohen drejt tregut të synuar të zgjedhur që është realisht i interesuar për pronën. Nëse mund t’i tregoni klientit qartë se cili është tregu i synuar për pronën dhe se dini si ta përdorni atë, do të keni vëmendjen e tyre. Ata do të shohin se si mund të lehtësoni një transaksion të hershëm shitjeje ose qiraje në mënyrën që ata kërkojnë.

Një përgjigje në kohë në marketingun e një prone ilustrohet më së miri nga përdorimi i një afati kohor dhe fazave të qarta të procesit të marketingut, inspektimit dhe negocimit. Kjo arrihet më së miri duke përdorur një afat kohor brenda propozimit tuaj dhe procesit të listimit. Tregtimi i çdo prone për shitje ose me qira do të përfshinte normalisht rreth 10 faza të aktivitetit. Klienti normalisht nuk e vlerëson këtë, dhe për këtë arsye ju duhet të përfshini një proces grafiku Gantt në propozimin tuaj për ta.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.